OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
więcej »


DODATKOWE EDYCJE SZKOLEŃ
I KURSÓW E-LEARNINGOWYCH
więcej »


23.10.2014 r.

OFERTA SZKOLENIOWA CENSA WSPIERAJĄCA ZMIANY W SZKOLNICTWIE ARTYSTYCZNYM

Zachęcamy Państwa do korzystania z oferty szkoleniowej CENSA wspierającej zmiany w szkolnictwie artystycznym.

Tytuł szkolenia
Termin
Coaching indywidualny dla dyrektorów szkół artystycznych
ustalany indywidualnie
Tutoring indywidualny dla kadry kierowniczej
ustalany indywidualnie
Rytmika z kształceniem słuchu – sztuka korelacji
24.10.2014
Podstawy instrumentacji na szkolne zespoły kameralne.
Edycja dla nauczycieli gry na fortepianie, organach, akordeonie, klawesynie i harfie – I zjazd
24.10.2014
Podstawy instrumentacji na szkolne zespoły kameralne.
Edycja dla nauczycieli gry na instrumentach smyczkowych – II zjazd
25.10.2014
Sposoby pracy z dziećmi w zespołach z udziałem fortepianu w szkole muzycznej I stopnia
7.11.2014
Podstawy instrumentacji na szkolne zespoły kameralne.
Edycja dla nauczycieli gry na fortepianie, organach, akordeonie, klawesynie i harfie – II zjazd
8.11.2014
Zarządzanie zmianą – jak sobie radzić z oporem przed zmianą?
12.11.2014
Analiza dzieła muzycznego.
Seminarium II – Muzyka XV i XVI wieku
14.11.2104
Analiza dzieła muzycznego.
Seminarium III – Muzyka XVII wieku
15.11.2014
Podstawy instrumentacji na szkolne zespoły kameralne.
Edycja dla nauczycieli gry na instrumentach dętych i perkusji – II zjazd
22.11.2014
Przedmioty modułowe w szkołach plastycznych – formułowanie przykładowych programów nauczania
28.11.2014
Realizacja przedmiotu Zasady muzyki z elementami edycji nut
29.11.2014
Elementy teorii sztuki w praktyce pedagogicznej nauczycieli Technik graficznych, Reklamy wizualnej i Podstaw projektowania
17.12.2014
Sześciolatek – nauka gry na instrumentach smyczkowych
14.01.2015
Sześciolatek – nauka gry na instrumentach dętych
4.02.2015
Analiza dzieła muzycznego.
Seminarium IV – Muzyka XVIII wieku
6.02.2015
Analiza dzieła muzycznego.
Seminarium V – Muzyka XIX wieku
7.02.2015
Przygotowanie szkół plastycznych do realizacji modułu Multimedia i specjalności wymagających nowych technologii
11.02.2015
Nauczyciel – twórca i wykonawca, a prawo autorskie
14.02.2015
Muzyka jazzowa i rozrywkowa w procesie kształcenia
21.02.2015
Sześciolatek – nauka gry na instrumentach klawiszowych
4.03.2015
Od pomysłu do realizacji. Tworzenie pomocy dydaktycznych do zajęć ogólnomuzycznych z wykorzystaniem programu Finale
21.03.2015
Muzyka XX wieku – wyzwanie i inspiracja dla nauczycieli kształcenia słuchu
25.03.2015
Analiza dzieła muzycznego.
Seminarium VI – Muzyka XX wieku
27–28.03.2015
Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – sztuka korelacji
11.04.2015
Od treningu funkcji percepcyjnych do rozwoju wyobraźni muzycznej – kształcenie słuchu w szkole muzycznej II stopnia
6.05.2015
Rola przedmiotów Improwizacja fortepianowa i Gra a vista w edukacji uczniów klas fortepianu w szkole muzycznej I stopnia
13.05.2015
Harmonia praktyczna
29.05.2015
Podstawy harmonii jazzowej
30.05.2015
Wyniki sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i maturalnych jako następstwo procesów edukacyjnych
3.06.2015


Webmaster |  KONTAKT |  Dodaj do zakładek | Copyright © Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych |  Polityka cookies